אחרי ככלות הקול והתמונה,
האתר בתחזוקה עם כוונה

____

חוזרים בקרוב