→ לכל תחנות קוהל ב-iPlayer  

 
עכשיו בקוהל פעם 

ילדות נשכחת
 
 
  
↓ עכשיו באוויר
ילדות נשכחת
אחר כך
אני זוכר את השירים
⇱ ללוח השידורים המלא